Palvelut

Olemme todellinen täyden palvelun talo ja autamme sinua parhaamme mukaan kaikissa asioista. Autamme sinua esimerkiksi seuraavissa asioissa.

Tuki -ja liikuntaelinsairaudet
Pre -ja postoperatiivinen kuntoutus
Neurologiset sairaudet

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULES)

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat nykyväestössä yleisin kipua ja työkyvyttömyyttä, sekä toimintakyvyn heikkenemistä aiheuttava sairausryhmä. Tutkimusten mukaan jopa yli miljoonalla suomalaisella on jokin pitkäaikainen tuki- ja liikuntaelinten sairaus.

Yleisimpiin TULES sairauksiin kuuluvat erilaiset niska- hartiaseudun kivut, alaselän sairaudet, iskias ja nivelsairaudet kuten esimerkiksi nivelrikko ja nivelreuma. Tules sairauksille altistavia tekijöitä on esimerkiksi toistuva yksipuolinen kuormitus, tapaturmat, raskas ruumiillinen työ, ylipaino, tupakointi sekä ikääntyminen.

Meillä Fysioitteessa sinua auttavat asiantuntuvat fysioterapeutit, jotka päivittävät osaamistaan säännöllisesti kouluttautumalla tuoden näin alan tuoreimman tietämyksen sinun avuksesi.

Pre- ja postoperatiivinen fysioterapia

Preoperatiivinen kuntoutus on ennen leikkausta suoritettavaa fysioterapiaa, jonka tarkoituksena on motivoida sekä valmistaa asiakasta tulevaan kuntoutukseen, sekä aloittaa leikkausalueen vahvistaminen mahdollisuuksien mukaan.

Samalla myös ohjeistamme asiakasta selviytymiseen kotona apuvälineiden kanssa leikkauksen jälkeen. Preoperatiiviseen kuntoutukseen kuuluu myös kivun hoito moniin eri menetelmin.

Postoperatiivinen kuntoutus on leikkauksen jälkeen suoritettavaa fysioterapiaa. Siinä suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa lääkärin ohjeet huomioiden yksilöllinen kuntoutus- ja harjoitteluohjelma. Postoperatiivisen fysioterapian tavoitteena on toimintakyvyn palautuminen, lihasten vahvistaminen sekä niiden toiminnan normalisoituminen, nivelten liikelaajuuksien palautuminen sekä kivun ja turvotuksen hoito.

Muista että tarjoamme sinulle myös erilaisia apu- sekä kuntoutusvälineitä kotiin lainaksi. Niiden avulla arjen askareet, sekä kuntoutuminen helpottuu huomattavasti.

Aikuisten ja lasten neurologinen kuntoutus

Kuntoutus perustuu aina kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan.

Me Fysioitteella pyrimme parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan itsenäistä toiminta- sekä liikuntakykyä. Normaalin fysioterapian lisäksi tarjoamme myös sekä allas-, että lymfaterapiaa fysioterapian erityismuotoina. Teemme myös aina tarpeen tullen kotikäyntejä.

Ensisijaisena tarkoituksena ja tavoitteena on, että kuntoutuja pystyisi työskentelemään ja selviytymään arkielämän asioista sairaudesta tai vammasta huolimatta. Yksilöllisesti suunnitellun kuntoutuksen avulla pyrimme turvaamaan ja parantamaan työ- ja toimintakykyä. Kuntoutuksen yhtenä viitekehyksenä toimii ICF- luokitus, joka on toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus.

Kela järjestää alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille henkilöille kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Lisätietoja www.kela.fi.